Bestuur

Bestuur O.V.V.P.

 

Het bestuur van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars bestaat uit de volgende personen:

 

P.C.M. (Peter) Hendrickx - voorzitter / veilingmeester

 

C. (Cees) Pijpers - vice voorzitter

 

J.R. (Reinder) Luinge- secretaris

 

M. (Rien) Kooiman - penningmeester

 

J.D. (Jan-Dirk) de Koning - jeugdleider / algemene zaken

 

L.P. (Ludwig) Engst - hoofd rondzendverkeer

 

J.A.G. (Joop) Hofkens - hoofd leden-servicedienst

 

 

 

Al onze bestuursleden zijn bereikbaar via de e-mailadressen van de voorzitter en/of van de secretaris.

 

Dus, wilt u contact opnemen met een van onze bestuursleden stuurt u dan even een email naar het volgende adres:

 

voorzitter@oosterhouterpost.nl of via secretariaat.ovvp@gmail.com

 

Voor doorzending aan het geadresseerde bestuurslid zal worden zorggedragen.

 

 

Onderwerpen ter behandeling in de bestuursvergaderingen s.v.p. afgeven aan één van de bestuursleden of via: secretariaat.ovvp@gmail.com

 

 

Onze vereniging beschikt over:

 

Statuten en een Huishoudelijk reglement

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement dan kunt u die opvragen bij onze secretaris (ook via secretariaat.ovvp@gmail.com )