Bestuur

Bestuur O.V.V.P.


Het bestuur van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars bestaat  uit de volgende personen:


P.C.M. (Peter) Hendrickx - voorzitter / veilingmeester


J.E. (Jurn) Dijkhuis - secretaris


M. (Rien) Kooiman - penningmeester


P.K. (Peter) Ort - algemene zaken


L.P. (Ludwig) Engst - hoofd rondzendverkeerAl onze bestuursleden zijn bereikbaar via de e-mailadressen van de voorzitter en/of van de secretaris. 


Dus, wilt u contact opnemen met een van onze bestuursleden stuurt u dan even een email naar het volgende adres:


voorzitter@oosterhouterpost.nl of via jdovvp@gmail.com


Voor doorzending aan het geadresseerde bestuurslid zal worden zorggedragen.


 


Onderwerpen ter behandeling in de bestuursvergaderingen s.v.p. afgeven aan één van de bestuursleden of via: jdovvp@gmail.comOnze vereniging beschikt over:


Statuten en een Huishoudelijk reglement


Mocht u geïnteresseerd zijn in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement dan kunt u die opvragen bij onze secretaris (ook via jdovvp@gmail.com )