Historie

Historie Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars.

 

De O.V.V.P. werd opgericht op 10 februari 1973


Wegens hun grote en vaak langdurige verdiensten voor onze vereniging zijn de onderstaande leden door de vereniging onderscheiden:

de heer A. van Dijk -  benoemd tot erelid in 1992 (overleden 1992)

de heer J. Hordijk - benoemd tot erelid in 1992 (overleden in 2006)

de heer A. Berkhoudt - benoemd tot erelid in 2001(overleden in 2005)

de heer C. van Heeswijk - benoemd tot erelid in 2006 (overleden in 2008)

de heer K. van Vugt - benoemd tot erelid in 2006

de heer C. Pijpers - benoemd tot lid van verdiensten in 2008 (overleden in 2023)

de heer J. Hofkens - benoemd tot lid van verdiensten in 2014

 

 

Een stukje geschiedenis:


Mevrouw D. Schneider, nu woonachtig Duitsland en betrokken bij de oprichting van de OVVP, schreef voor de jubileumsuitgaven van de "Oosterhouter Post" van februari 2008 onder andere:

"Dat dit kleine clubje tot zoiets zou uitgroeien had ik nooit gedacht".


Het begon met een kleine advertentie in "De Stem", waarin belangstellenden voor het oprichten van een postzegelvereniging werden opgeroepen naar een bepaald cafe te komen (helaas weet mevr. Schneider de naam van het cafe niet meer) De eersten die zij daar ontmoette waren de heren Meeuwis en Skubisz en in de loop van de bijeenkomst groeide het aantal bezoekers uit tot ca. 20. Uiteindelijk vulden 16 het voorlopige aanmeldingsformulier in.


De heer De Bod werd de eerste penningmeester, mevrouw Schneider werd de eerste secretaris. Met de heer Meeuwis als voorzitter was er een voorlopig bestuur. De eerste bijeenkomsten werden in verschillende gelegenheden georganiseerd, cafe's, scholen, wijkhuizen tot uiteindelijk nu de OVVP haar ledenbijeenkomsten organiseert in Wijkhuis Strijen.

Leden kwamen erbij, o.a. ook uit Made en Raamsdonksveer en toen het ledenaantal 20 was, werd het lidmaatschap van de bond (de NBFV) inclusief het abonnement op "Filatelie" aangevraagd, moesten Statuten worden geschreven en allerlei zaken, zoals rondzendingen worden georganiseerd.


In 1980 nam de OVVP deel aan een tentoonstelling ter ere van het 100-jarig bestaan van de B.B.A. en op 18, 19 en 20 maart 1983 werd de eerste Oosterhoutse tentoonstelling georganiseerd in de Pannehoef.


Aat Hoogendoorn was 30 jaar lid van de OVVP waarvan een groot aantal jaren als bestuurslid en voorzitter. Hoogtepunt voor hem was wel het organiseren van de 1e tentoonstelling Ophilex '83. Bert  Berkhoudt was, hetgeen ook door mevr. Schneider werd gesteld, lange tijd de drijvende kracht achter de vereniging. De Oosterhouter Post werd vele jaren op een stencilmachine in zijn kelder gedrukt.

Peter van der Wulp, secretaris van de OVVP van 1985 tot 1999 ontdekte de vereniging in 1985 door een bezoek aan de maandelijkse postzegelruilbeurs in De Bunthoef. Het secretariaat werd in die dagen nog grotendeels handmatig en met een typemachine uitgevoerd.  Later werd o.a. voor de uitvoering van de Leden Service Dienst, het Rondzendverkeer en de Oosterhouter Post meer en meer de computer ingezet.

 

In 1983 werd het 10 jarig bestaan van de vereniging gevierd met een tentoonstelling in "De Pannenhoef". In dagblad De Stem van 19 maart 1983 het volgende artikel:


Van onze correspondent.

OOSTERHOUT - Met het losscheuren van een grote postzegel opende burgemeester A. Mater gisteren de tentoonstelling "Ophilex '83 "van de Oosetrhoutse vereniging van postzegelverzamelaars. De tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van deze vereniging.


Aan de opening gingen diverse toespraken vooraf. Naast een woord van welkom werd er ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de O.V.V.P. en aan de tentoonstelling zelf. De heer J. de Leeuw, bestuurslid van de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen had veel lof voor de manier waarop het geheel is opgezet. "We kunnen hier spreken van een praktisch professionele opzet", aldus De Leeuw. De heer A. Hoogendoorn, de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, prees het initiatief van A. Berkhoudt. Hoogendoorn: "De heer berkhoudt is een filatelist in hart en nieren. Hij heeft ons allen warm en gek gemaakt om deze tentoonstelling te houden. "

Hierna was het de beurt aan burgemeester A. Mater om de aanwezigen toe te spreken. Hij complimenteerde de O.V.V.P. met het tienjarig bestaan en sprak de hoop uit dat de tentoonstelling een groot succes mag worden. De tentoonstelling werd officieel geopend met het losscheuren van een grote, die de doorgang naar de grote zaal in de Pannehoef blokkerde.


De tentoonstelling bestaat uit tweehonderd kaders met daarop postzegels van een bepaald onderwerp. De postzegels zijn overzichtelijk op een vel geplakt en voorzien van de nodige uitleg. De onderwerpen zijn erg uiteenlopend. Zo zijn er onder meer poszegels van landen als Groenland, de Faroer Eilanden en België. Maar ook verzamelingen over onderwerpen als de ruimtevaart, de Zwitserse postgeschiedenis, wijn en de pers.


Tijdens de tentoonstelling worden er diverse andere activiteiten gehouden. Zo is er een speciale afdeling voor de jeugd, heeft de P.T.T. een filatelistenloket en worden speciale enveloppen met Oosterhoutse afbeeldingen en een speciaal stempel verkocht. Vanmiddag worden ook de prijswinnaars van een tekenwedstrijd bekend gemaakt.  Vandaag is de tentoonstelling geopend van 9 tot 20 uur en morgen van 10 tot 16 uur.


 


Op deze pagina zullen toekomstig meer verhalen uit de historie van onze vereniging worden gepubliceerd.


Tot de historie van de OVVP behoort natuurlijk ook het recentere verleden. Hieronder een opsomming van een aantal gebeurtenissen van de laatste tijd.

 

1 maart 2008 Opa & Oma-dag:

In De Bunthoef organiseerde de jeugdafdeling van de OVVP een zogenaamde "Opa en Oma - dag, waarvoor (groot)ouders waren uitgenodigd samen met hun (klein)kinderen kennis te komen maken met de hobby filatelie en de manier waarop in deze tijd door kinderen met de hobby wordt omgegaan. Tijdens de bijeenkomst werden o.a. TV opnamen gemaakt door de heer Wim Val van de W.R.T. (Wijngaard Radio & TV) en op DVD gezet, waarna ze worden verspreid bij diverse organisaties in de gemeente Drimmelen, zoals zorg- en ouderencentra enz. waar ze met enige regelmaat vertoond worden. Een 15 tal grootouders met kinderen bezocht de speciale dag, die hopelijk enkele nieuwe (jeugd)leden voor de vereniging oplevert.

Ook in de regionale en huis-aan-huis pers werd aandacht gegeven aan deze dag en voor ORTS (Radio-Oosterhout) werd in het programma "Rondje Oosterhout" gedurende een aantal minuten over dit onderwerp gesproken.


35-jarig jubileum: 10 februari 1973- 10 februari 2008


In het jubileumjaar 2008 is het hoogtepunt van de viering natuurlijk de tentoonstelling BOFILEX 2008 in september het hoogtepunt. Gedurende het jaar organiseert het zelfbenoemde jubileumcomite, de heren Hofkens en Pijpers, voor elke ledenbijeenkomst een verrassing. Zo werden de leden op de eerste vergadering van het jubileumjaar getracteerd op koffie met gebak en won ons jeugdlid Leander Suiker de hoofdprijs in de loterij een fiets.                                                                         
Busreis naar Stamp Passion:

Op 12 april 2008 vertrok een vijftigtal OVVP leden per bus - gastheer en chauffeur Cees Pijpers - naar Stamp Passion, het grote postzegelgebeuren in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.
Het vertrek was om 10.00 u vanaf de parkeerplaats bij De Bunthoef. Stamp Passion was georganiseerd ter gelegenheid van het 80 jarige jubileum van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. Op de beurs dan ook tal van handelarenstands, postadministraties en een groot jeugdspektakel.  Verschillende speciale uitgaven van postzegels, enveloppen etc. waren verkrijgbaar.Postzegelvereniging 's-Hertogenbosch had ter gelegenheid van Stamp Passion een tiental speciale postzegels laten produceren, met afbeeldingen van gebouwen en speciale plekjes in Den Bosch.

 

Het jaar 2008:


Het hoogtepunt van het jaar 2008 is voor onze vereniging de samen met PV Breda georganiseerde tentoonstelling BOFILEX 2008 geweest. De voorbe-reiding heeft een paar jaar in beslag genomen en we kunnen na afloop vast-stellen dat de samenwerking tussen Postzegelvereniging Breda en de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars uitstekend is gegaan. Eigenlijk zelfs zo goed dat een toekomstige samenwerking op andere gebieden zeker mogelijk is.H1>

En niet alleen de samenwerking was succesvol. We hadden onverwacht veel bezoekers, er was veel jeugd, veel kinderen die kennis kwamen maken, het niveau van de inzenders was hoog (volgens de jury)  en zowel de standhouders als de handelaren waren tevreden met het bezoek.

 

De tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van het 100 jarig bestaan van de - toen nog - Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, inmiddels, ter gelegenheid van het jubileum, gepromoveerd tot Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen KNBF. Bovendien vierde Postzegelvereniging Breda haar 115-jarig bestaan en de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars vierde in 2008 haar 35-jarig jubileum.
De opening van BOFILEX werd verricht door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen KNBF, de heer T. Koek in samenwerking met de wethouder van de gemeente Oosterhout mevr. C. Bode, die onder andere aandacht gaf aan de culturele waarde van de filatelie en de jeugdactiviteiten en de betekenis hiervan voor de gemeente. De heer Koek reikte de Van der Willigenmedaille (één der hoogste onderscheidingen binnen de filatelie) aan de heer O. Koenen. De heer C.M.G.A. van den Bosch (voorzitter Regio 8) reikte de Gouden Bondsspeld uit aan mevr. Riet Leenders (PV Breda) voor haar vele jaren van inzet voor de jeugd.  Schouwburg 'De Bussel' bleek een goede lokatie, gezellig met voldoende ruimte voor zowel de normale tentoonstelling, als ook voor de jeugd, de handel en natuurlijk de bezoekers.                      Op de zondagmiddag werden de prijzen en beoordelingen door de jury uitgereikt. De Meurs-prijs voor de beste thematische inzending werd uitgereikt aan de heer Luc Touw (PV Breda).

Verder is er in  het jaar 2008 heel veel publiciteit geweest, met name in de aanloop naar BOFILEX verschenen er tien uitgebreide artikelen, met foto's in de locale pers, in BN/De Stem, de regionale pers verschenen twee grote artikelen en ook de locale radio (ORTS) en TV (Drimmelen) haden veel aandacht voor BOFILEX en voor de filatelie in het algemeen.   Ook in de aanloop naar BOFILEX werd een lezingenavond georganiseerd, in samenwerking met de bibliotheekorganisatie Theek5 met als titel "Lucht- en Ruimtevaart in de Filatelie". Voor de pauze bracht de heer Nicolaas Bakker zijn verhaal over 'De Uiver', het postvliegtuid dat in 1934 verongelukte op een vlucht naar Nederlands Indië en na de pauze vertelde de heer Albert Jacobs alles over ruimtevaart en alles wat in de filatelie daarover te vinden is.    Ter gelegenheid van het in 2009 gevierde 35-jarig jubileum werd een postzgel uitgegeven met als afbeelding de Slotbosse Toren.                                                                                                                    Het jaar  2008, ons jubileumjaar vanwege ons 35 jarig bestaan, werd als geheel positief afgesloten. Het ledental bleef nagenoeg stabiel, we mochten een paar nieuwe jeugdleden begroeten, de verenigingsavonden (met de vele extra's en de verlotingen)  en ook de Brabantse Filatelistendagen werden uitstekend bezocht. Ten aanzien van de redactie van de Oosterhouter Post zijn er enige zorgen m.b.t. de opvolging van de redactie, die vrijwel geheel 'met pensioen' gaat, maar er zijn uitstekende plannen om dat voor het volgende jaar goed in te vullen. Op naar 2009.

We hebben er zin in...                                                                                                                                                                                 

 

Het jaar 2009:

In 2009 werd het feit herdacht dat de Koning van Nederland Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon 200 jaar geleden, dus in 1809, stadsrechten verleende aan Oosterhout.  Op de bij deze gelegenheid uitgegeven postzegel en het postzegelvel, waarvan de zegel deel uitmaakt, zijn o.a. te zien: de Heilige Eik, de Slotbosse Toren, de door Hildebrand beschreven herbergierster Mooie Keetje, lingerie van de in Oosterhout geboren Marlies Dekkers en twee grote kunstwerken van Piet Hohmann, 'Witte Fiets' en 'Bromtol'. De Heilige Driehoek heeft vorm gekregen door illustraties van de drie kloosters op de punten van een driehoek te plaatsen.In de driehoek is ook het patroon van de lokale sierbestrating te zien.  Twee Oosterhoutse afgevaardigden zweven door de lucht een geurspoor volgend dat hen naar heerlijke gerechten leidt: 'eerst eten', de wapenspreuk van Oosterhout nadat in de 19e eeuw bij onderhandelingen in Den Haag, de lunch ging voor het vergaderen, waardoor een spoorwegaansluiting niet werd bereikt.